Intrari dupa bahuczkim

RAPORT privind starea, calitatea învăţământului şi a educaţiei în semestrul I, anul şcolar 2017 – 2018

Contextul general Anul şcolar 2017-2018, reprezintă o continuare a tot ceea ce s-a întreprins şi realizat în perioada anterioară, având la bază ţintele strategice şi obiectivele asociate cuprinse în planul de dezvoltare şcolară, respectiv planul operaţional şi manageri. Pentru detalii click pe RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII PE SEMESTRUL 1 DIN 2017-2018

Procedura transfer

PROCEDURĂ FORMALIZATĂ privind Transferul elevilor Ordinul nr. 200/ 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernul ui nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manageri al entităţilor publice. Pentru detalii click pe procedura transfer