Analiza stării învăţământului pe anul şcolar 2016 – 2017

Şcoala Gimnazială nr. 1 Timișoara funcţionează cu personalitate juridică având arondate structurile: Grădiniţa cu program prelungit nr. 5, Şcoala Gimnazială nr. 4 şi Grădiniţa cu program normal nr. 5.

  1. Management şcolar

Directorul şi-a desfăşurat activitatea de conducere, îndrumare şi control asupra tuturor compartimentelor funcţionale.

În activitatea instructiv-educativă a efectuat asistenţe, a monitorizat evaluarea, urmând ca în viitor să-şi îmbunătăţească activitatea în colaborare cu CEAC pentru creşterea calităţii învăţării.

Consiliul Profesoral şi cel de Administraţie şi-a desfăşurat activitatea conform graficelor.

Având în vedere rolul primordial al Consiliului de Administraţie urmează ca membrii acestuia să-şi îmbunătăţească rolul decizional şi simţul responsabilităţii depline asupra decizilor.

Responsabilii comisiilor metodice şi-au desfăşurat activitatea conform planificărilor monitorizţnd atât procesul instructiv-educativ cât şi activităţile extraşcolare, parteneriate.

Comisiile pe probleme şi-au desfăşurat activitatea parţial urmând ca să îşi îmunătăţească activitatea şi să fie monitorizată de Consiliul de Administraţie, CEAC, director.

Activitatea CRP a fost slabă aceştia participând doar la şedinţe, sprijinind şcoala doar ocazional.

  1. Activitatea instructiv-educativă

  • Curriculum

Proiectarea activităţii s-a realizat conform programelor şcolare, a noilor reglementări elaborate de MEN.

Toate cadrele didactice au parcurs programa la fiecare disciplină de învăţământ, conform proiectării calendaristice şi pe unităţi de învăţate centrată pe competenţe.

  • Activitatea metodică, de formare continuă şi dezvoltare profesională

Cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice, activităţi în cadrul comisiilor (lecţii deschise, referate, dezbateri).

De asemenea au avut inspecţii pentru grade şi susţinerea gradelor: Suvăianțu Adina, Bahuczki Monica, Beale Liliana, Covaci Loredana Cristiana, Beale Adina.

  • Activitatea educativă, extraşcolară

Cadrele didactice au organizat activităţi cu ocazia unor evenimente importante: Halloween, 1 Decembrie, Crăciunul, Ziua Eminescu, 1 şi 8 Martie, Ziua apei, Ziua Pământului, Paştele, Ziua Europei, 1 Iunie.

În perioada 1-5 aprilie, activităţile din cadrul săptămânii „Şcoala Altfel” s-au desfăşurat conform programului elaborat pe şcoală şi a cuprins activităţi educative, recreative, ecologice, sportive, ateliere de creaţie, parteneriate şi concursuri.

S-au organizat parteneriate educaţionale cu SALVATI COPIII, POLITIA LOCALA.

S-au organizat, de asemenea, excursii la nivelele de învăţământ primar şi gimnazial.

Elevii au participat la olimpiade şi concursuri şcolare unde au abţinut rezultate bune şi foarte bune: „Să protejăm planeta”, VOINICEL, PICIUL, PITICOT, PROEDUCAŢIA, EUROPREŞCOLARUL, CANGURAŞUL MATEMATICIAN, CANGURUL ÎN LUMEA POVEŞTILOR, MEDIAKINDER, OLIMPIADA MĂRŢIŞORULUI, ENGLISH MADE FUN. De asemenea au partipat şi la concursuri sportive.

Anul şcolar s-a încheiat cu serbări şcolare la unele clase şi cu festivitatea de premiere.

  • Frecvenţa şi disciplina şcolară

În anul şcolar 2016-2017 situaţia mediilor scăzute la purtare a fost următoarea:

P– IV: 10 elevi

V – VIII: 63 elevi

Iar numărul de absenţe:

P – IV: 256

V – VIII: 4453

  • Evaluarea rezultatelor şcolare

Evaluarea rezultatelor s- a realizat periodic, ritmic şi cu anomalii remediate pe parcurs.

S-au utilizat metode de evaluare diverse.

Rezultatele la învăţătură au fost următoarele:

2016 – 2017

Înscrişi Rămaşi Promovaţi Repetenţi Amânaţi

P – IV: 184 178 160 8 0

V – VIII: 132 136 103 33 0

Promovabilitate I-IV 89,88% ; V-VIII 75,73%

La evaluarea naţională a elevilor claselor a VIII-a rezultatele au fost următoarele:

Total înscrişi: 15

Promovabilitate limba româna SC. 1 20%, SC. 4 -100%; matematică SC. 1-0%, SC. 4 -61,5%;

Se impune o mai atentă şi obiectivă evaluare la limba romănă şi matematică pentru ca să nu existe diferenţe mari între evaluarea la clasă şi cea nationala.

Toţi elevii claselor a opta au fost repartizaţi în licee.

  • Activitatea de secretariat-administrativ

Documentele şcolare precum adeverinţe studii, foi matricole, registre înscriere, registre matricole au fost întocmite respectiv completate corect şi la timp.

Efectivele de elevi şi formaţiunile de studiu au fost introduse în SIIIR până la data stabilită de ISJ.

Încadrarea şi salarizarea au fost făcute conform legislaţiei în vigoare.

În ceea ce priveşte derularea programului social lapte şi corn au fost transmise lunar efectivele de elevi,preşcolari beneficiari,iar la sfârşitul semestrului s-au întocmit centralizatoare prntru Consiliul Judeţean Timiş.

  • Parteneriate

cu comunitatea locală:Biserica, Primăria, Politia locala.

  • Comunicare şi relaţionare

In general relaţiile dintre factorii educaţionali (şcoală-parinţi-comunitate) nu au fost cele mai fructuoase.

Participarea părinţilor la şedinţe, lectorate, activităţi a fost slabă.

Dezinteresul părinţilor faţă de educaţia copiilor şi relaşionarea cu şcoala reprezintă un punct slab.

De asemenea participarea Bisericii, Poliţiei a fost bună.

Prin activităţi extraşcolare şi parteneriate şcoala va avea ca obiectiv întărirea relaţiilor şcoală-părinţi-comunitate pentru a creşte calitatea învăţământului.

Director,

Învatator Urzică Diana

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *